Certificeret hosting

Hostingcertifikatet - kvalitetsmærke og certificering

Hostingcertifikatet hjælper købere af it-hosting med at vælge den bedst mulige hostingløsning

Hostingcertifikatet er et kvalitetsmærke, som bygger på en certificering. Hostingcertifikatet er lavet for at hjælpe købere af hosting, it-drift og cloudydelser med at vælge den bedst mulige løsning. Samtidig gør Hostingcertifikatet det muligt for leverandører af disse ydelser at dokumentere deres kvalitet. Udbuddet af ydelser inden for hosting, it-drift og cloudydelser er i kraftig vækst, og der mange forskellige typer ydelser og mange forskellige kvaliteter af ydelser. Hostingcertifikatet er en gennemarbejdet løsning på en kvalitetsløsning og hvordan man dokumenterer den.

Hostingcertifikatet gives til virksomheder, som kan dokumentere, at de har styr på forretningen. Når du vælger en leverandør med Hostingcertifikatet, er specielt fire ting med til at give dig ro i sjælen:

Kvalitet

Certificerede virksomheder har styr på kvaliteten og orden i maskinrummet. Det viser sig ved dokumenterede processer samt det vi kalder mindstemål for god hosting: Køle-anlæg, brandslukning, backup-sikring,  nødstrømsanlæg, redundant internetforbindelse samt dokumenterede forretningsgange for forebyggelse af angrebstruslen fra cyberkriminalitet.

Stabilitet

Den certificerede virksomhed er en veldrevet og stabil samarbejdspartner, som gerne deler regnskaber, forsikringer og going-concern erklæring med sine kunder.

Gennemsigtighed

Hostingcertificerede virksomheder beskriver deres ydelser forståeligt og lægger relevante data åbent frem.

Kontrol

For at opretholde sit Hostingcertifikat gennemgår virksomheden en årlig recertificering. Det betyder, at den bliver set efter i sømmene af en udefrakommende specialist.

Vi anbefaler naturligvis, at du vælger en leverandør, som har Hostingcertifikatet, fordi det giver en god sikkerhed for kvalitet. Men uanset om din leverandør har Hostingcertifikatet eller ej, så kan det være en udfordring at købe hosting, it-drift og cloudydelser, vælge de rigtige løsninger og vide, hvad man har brug for. Få gode råd i vores købsguide.